Rooien van bomen

 

D&K GRONDWERKEN

 

D&K GRONDWERKEN BV – Seppe Dewit

Bouwklaar maken, struiken, bomen, …

 

Rooien van struiken en bomen

 

Wilt u uw bouwgrond bouwklaar maken? Wenst u uw tuin opnieuw aan te leggen? Of vreest u dat een hoge boom in uw tuin bij stormweer zou kunnen omvallen? Schakel ons in. Wij beschikken over geschikte en duurzame machines om deze bomen en struiken vlot en veilig te rooien.

EXTRA INFO: Voor het omzagen van bepaalde bomen is een vergunning vereist. Twijfelt u of deze vergunning vereist is voor de bomen die u wenst te verwijderen? Vermijd discussies achteraf en ga eens langs bij de dienst ruimtelijke ordening of de groendienst van uw gemeente.